مهندس باغی پنجشنبه 7 خرداد 1388 02:20 ق.ظ نظرات ()

 دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به پایان نامه ها و رساله های دکتری دانشگاههای معتبر خارجی را در هر زمینه و هر رشته ای آسان و ممکن کرده ایم.

دیگر با هزینه ای اندک و در سریع ترین زمان ممکن به منابع خارجی پایان نامه ها و رساله های دکتری دسترسی خواهید داشت.این پایان نامه ها و رساله های دکتری بر اساس حجم فایل PDF به فروش می رسند.

قیمت: هر مگا بایت 1500 تومان

نحوه سفارش پایان نامه، تز و رساله دکتری:

  • کلمات کلیدی موضوع مورد نظر خود را به انگلیسی به ما ایمیل میکنید.
  • زمینه کاری خود را مشخص میکنید( در چه رشته ای تحصیل یا پژوهش میکنید).
  • نام و نام خانوادگی خود را به همراه شماره تماس ترجیحا شماره تلفن همراه را در ایمیل ارسالی قید می فرمایید.

ما پس از دریافت ایمیل شما روی موضوع موردنظر شما جستجو کرده و نتیجه را به همراه خلاصه موضوعات موجود برایتان ایمیل میکنیم.

شما پس از بررسی دقیق، موضوعاتی را که می خواهید برایتان دانلود کنیم را ارسال میکنید.

توجه کنید که مسولیت هر گونه اشتباه در انتخاب موضوع به عهده خود شماست.

پس از آن شماره حساب برای واریز وجه به شما داده میشود و شما پس از واریز وجه شماره فیش را به همراه سایر مشخصات برای ما ایمیل میکنید.پس از تایید حداکثر ظرف 24 ساعت پایان نامه و تزها به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

رشته هایی که در مورد آنها اقدام به فروش پایان نامه و تز میکنیم در زیر لیست شده اند:

Academic guidance counseling  


Accounting  


Acoustics  


Adult education  


Aerospace engineering  


Aerospace materials  


African history  


African literature  


Agricultural chemicals  


Agricultural economics  


Agricultural education  


Agricultural engineering  


Agriculture  


Agronomy  


American history  


American literature  


American studies  


Analytical chemistry  


Anatomy & physiology  


Anatomy & physiology  


Ancient civilizations  


Ancient history  


Ancient languages  


Animal diseases  


Animal sciences  


Animals  


Aquaculture  


Aquatic sciences  


Archaeology  


Architecture  


Area planning & development  


Armed forces  


Art education  


Art History  


Artificial intelligence  


Asian literature  


Astronomy  


Astrophysics  


Atmosphere  


Atmospheric sciences  


Atoms & subatomic particles  


Audiology  


Australian literature  


Automotive engineering  


Automotive materials  


Banking  


Behavioral psychology  


Behaviorial sciences  


Bible  


Biblical studies  


Bilingual education  


Biochemistry  


Biogeochemistry  


Biographies  


Bioinformatics  


Biological oceanography  


Biology  


Biomedical engineering  


Biomedical research  


Biophysics  


Biostatistics  


Black history  


Black studies  


Botany  


Business administration  


Business community  


Business costs  


Business education  


Canadian history  


Canadian literature  


Canadian studies  


Caribbean literature  


Cartography  


Cellular biology  


Chemical engineering  


Chemistry  


Civil engineering  


Classical studies  


Clergy  


Clerical studies  


Clinical psychology  


Cognitive psychology  


Cognitive therapy  


Communication  


Community college education  


Community colleges  


Comparative literature  


Composition  


Computer science  


Condensation  


Condensed matter physics  


Continuing education  


Criminology  


Cultural anthropology  


Curricula  


Curriculum development  


Dance  


Demographics  


Demography  


Dental care  


Dentistry  


Design  


Developmental psychology  


Early childhood education  


Earth  


Ecology  


Economic history  


Economic theory  


Economics  


Education  


Education finance  


Education history  


Education philosophy  


Educational evaluation  


Educational psychology  


Educational sociology  


Educational software  


Educational technology  


Educational tests & measurements  


Educational theory  


Electrical engineering  


Electromagnetics  


Electromagnetism  


Elementary education  


Energy  


Engineering  


English literature  


Entomology  


Environmental engineering  


Environmental science  


Epidemiology  


Ethnic studies  


European history  


Experimental psychology  


Experiments  


Families & family life  


Film studies  


Finance  


Fine Arts  


Fish production  


Fluid dynamics  


Folklore  


Food science  


Forensic anthropology  


Forensic osteology  


Forestry  


French Canadian literature  


Freshwater ecology  


Gases  


Gender  


Gender studies  


Genetics  


Geochemistry  


Geographic information science  


Geography  


Geology  


Geophysics  


Geotechnology  


German literature  


Gerontology  


Gynecology  


Health  


Health care  


Health care management  


Health education  


Health sciences  


Higher education  


Hispanic American studies  


Hispanic Americans  


History  


Home economics  


Horticulture  


Human remains  


Hydrologic sciences  


Hydrology  


Icelandic & Scandinavian literature  


Icelandic & Scandinavian literature  


Immunology  


Individual & family studies  


Industrial arts education  


Industrial engineering  


Information science  


Information Systems  


Inorganic chemistry  


Inservice training  


Interior design  


International law  


International relations  


Journalism  


Judaic studies  


Kinesiology  


Labor economics  


Labor relations  


Landscape architecture  


Landscaping  


Language  


Language arts  


Latin American history  


Latin American literature  


Law  


Library science  


Limnology  


Linguistics  


Literacy  


Literature  


Literature of Oceania  


Livestock  


Management  


Marketing  


Mass communications  


Mass media  


Materials science  


Mathematics  


Mathematics education  


Mechanical engineering  


Mechanics  


Medical imaging  


Medicine  


Medieval history  


Medieval literature  


Mental health  


Metallurgy  


Microbiology  


Middle Ages  


Middle Eastern history  


Middle Eastern literature  


Military history  


Military studies  


Mineralogy  


Mining  


Mining engineering  


Minority & ethnic groups  


Modern history  


Modern language  


Modern literature  


Molecular biology  


Molecular physics  


Molecules  


Morphology  


Motion Pictures  


Multicultural education  


Museum studies  


Museums  


Music  


Music education  


Native American studies  


Native Americans  


Native studies  


Neurology  


Neurosciences  


New Zealand literature  


Nuclear chemistry  


Nuclear engineering  


Nuclear physics  


Nursing  


Nutrition  


Obstetrics  


Occupational health  


Occupational psychology  


Occupational safety  


Ocean engineering  


Oceanography  


Oncology  


Operations research  


Ophthalmology  


Optics  


Organic chemistry  


Organismal biology  


Organization theory  


Organizational behavior  


Packaging  


Paleobotany  


Paleoecology  


Paleontology  


Parasitology  


Particle physics  


Pathology  


Personal relationships  


Personality  


Personality psychology  


Petroleum engineering  


Petroleum production  


Pharmaceuticals  


Pharmacology  


Pharmacy sciences  


Philosophy  


Physical anthropology  


Physical chemistry  


Physical education  


Physical geography  


Physical oceanography  


Physical therapy  


Physics  


Physiological psychology  


Physiology  


Plant biology  


Plant pathology  


Plant propagation  


Plant sciences  


Plasma physics  


Plastics  


Political science  


Pollen  


Polymer chemistry  


Polymers  


Preschool education  


Psychobiology  


Psychological tests  


Psychology  


Psychotherapy  


Public administration  


Public health  


Public policy  


Quantitative psychology  


Radiation  


Radiology  


Range management  


Reading instruction  


Recreation  


Rehabilitation  


Religion  


Religious congregations  


Religious education  


Religious history  


Remote sensing  


Rhetoric  


Robotics  


Robots  


Romance literature  


Russian history  


Sanitation  


School administration  


School counseling  


School finance  


Science education  


Science history  


Scientific imaging  


Secondary education  


Slavic literature  


Social psychology  


Social research  


Social structure  


Social studies education  


Social work  


Sociology  


Soil sciences  


Special education  


Speech therapy  


Sports medicine  


Statistics  


Surgery  


Systems design  


Systems science  


Teacher education  


Teaching  


Technology  


Textile research  


Theater  


Theology  


Theoretical physics  


Therapy  


Toxicology  


Transportation  


Transportation planning  


Urban planning  


Veterinary services  


Virology  


Vocational education  


Welfare  


Women's studies  


Womens studies  


Wood  


Wood sciences  


Zoology